https://fc-mwj.pl/app/uploads/2019/04/ikonki_ue.jpg

Kredyt na innowacje technologiczne Program Operacyjny Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020

„Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji niskotłuszczowych pączków typu donut” przez Firmę Cukierniczą „MW Janczewscy” Mariola Janczewska
realizowanego na podstawie umowy zawartej z Bankiem Gospodarstwa Krajowego nr POIR.03.02.02-00-0473/16
Poddziałanie 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020

wartość projektu: 26 492 704,00 zł
wartość dofinansowania: 6 000 000,00 zł

https://fc-mwj.pl/app/uploads/2021/01/dotacjegrafika.png

Dotacja na kapitał obrotowy
Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

w ramach działania 3.4.
na dofinansowanie Projektu: Dotacja na kapitał obrotowy dla Firma Cukiernicza MW Janczewska
Realizowana na postawie
Umowy nr POIR.03.04.00-14-0352/20-00
z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości

wartość projektu: 294 609,54 zł