Przetarg 10 Wykonanie maszynowni instalacji mroźniczej

Zapytanie ofertowe: Nr 10/2017 Dotyczy: wykonanie instalacji maszynowni mroźniczej CPV: 45000000-7 Roboty budowlane
w ramach Projektu: „Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji niskotłuszczowych pączków typu donut” realizowanego na podstawie umowy zawartej z Bankiem Gospodarstwa Krajowego nr POIR.03.02.02-00-0473/16 Poddziałanie 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne Program Operacyjny Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020
Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte
Nazwa i adres oraz data wpłynięcia oferty
W wyniku oceny ofert złożonych w ramach postępowania numer 10/2017 na wykonanie instalacji maszynowni mroźniczej, kod CPV 45000000-7 Roboty budowlane. Wybrano ofertę podmiotu GEA Refrigeration Poland Sp. z o.o. z siedzibą ulica Hryniewickiego 10 budynek 24, 81-340 Gdynia. Oferta wpłynęła w dniu 07.09.2017
Pełna pista podmiotów które złożyły oferty :
GEA Refrigeration Poland Sp. z o.o.

Przetarg 9 Instalacja elektryczna

Zapytanie ofertowe: Nr 7/2017 Dotyczy: wykonanie instalacji elektrycznej CPV: 45000000-7 Roboty budowlane
w ramach Projektu: „Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji niskotłuszczowych pączków typu donut” realizowanego na podstawie umowy zawartej z Bankiem Gospodarstwa Krajowego nr POIR.03.02.02-00-0473/16 Poddziałanie 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne Program Operacyjny Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020
Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte
Nazwa i adres oraz data wpłynięcia oferty
W wyniku oceny ofert złożonych w ramach postępowania nr 7/2017 na wykonanie instalacji elektrycznej , kod CPV 45000000-7 Roboty budowlane , wybrano ofertę podmiotu Elektromontaż -Lublin Sp. z o.o. z siedzibą ul Diamentowa 1 ; 20-447 Lublin . Oferta wpłynęła w dniu 10.07.2017.
Pełna pista podmiotów które złożyły oferty :
1. Elektromontaż - Lublin Sp. z o.o.
2. Elin Sp. z o.o.
3. PHU Eltron Sp. z o.o. sp.k
4. MKLaren Sp. z o.o.

Przetarg 3

Zapytanie ofertowe: Mieszałki spiralne do ciasta
w ramach Projektu: „Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji niskotłuszczowych pączków typu donut” realizowanego na podstawie umowy zawartej z Bankiem Gospodarstwa Krajowego nr POIR.03.02.02-00-0473/16 Poddziałanie 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne Program Operacyjny Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020
Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte
Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty
W Wyniku oceny ofert złożonych w ramach postępowania nr 2/2017 na dostawę środka trwałego Mieszałki do ciasta kod CPV : 42000000-6 Maszyny Przemysłowe , wybrano ofertę podmiotu : WP Kemper GmbH z siedzibą Lange- Strasse 8-10 ; Niemcy oferta wpłynęła w dniu 17.04.2017
Pełna lista podmiotów
WP Kemper GmbH

Przetarg 8 Instalacja sanitarna

Zapytanie ofertowe: Nr 8/2017 Dotyczy: wykonanie instalacji sanitarnej CPV: 45000000-7 Roboty budowlane
w ramach Projektu: „Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji niskotłuszczowych pączków typu donut” realizowanego na podstawie umowy zawartej z Bankiem Gospodarstwa Krajowego nr POIR.03.02.02-00-0473/16 Poddziałanie 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne Program Operacyjny Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020
Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte
Nazwa i adres oraz data wpłynięcia oferty
W wyniku oceny ofert złożonych w ramach postępowania nr 8/2017 na wykonanie instalacji sanitarnej, kod CPV 45000000-7 Roboty budowlane, wybrano ofertę podmiotu Eko-Piec Krzysztof Frydrychowski z siedzibą ul Wyszogrodzka 31 A ; 09-402 Płock . Oferta wpłynęła w dniu 30.06.2017.
Pełna pista podmiotów które złożyły oferty : 
1. Eko-Piec Krzysztof Frydrychowski
2. Cubato Sp. z o.o.

Przetarg 4

Zapytanie ofertowe: stacja dekorująca pączki typu donut
w ramach Projektu: „Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji niskotłuszczowych pączków typu donut” realizowanego na podstawie umowy zawartej z Bankiem Gospodarstwa Krajowego nr POIR.03.02.02-00-0473/16 Poddziałanie 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne Program Operacyjny Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020
Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte
Nazwa i adres oraz data wpłynięcia oferty
W wyniku oceny ofert złożonych w ramach postępowania nr 6/2017 na dostawę środka trwałego Stacja Dekorująca pączki typu donut , kod CPV : 42000000-6 Maszyny Przemysłowe , wybrano ofertę podmiotu Aased ApS z siedzibą w Bygmarken 7-17, 3520 Farum Denmark. Oferta wpłynęła w dniu 24.04.2017 . 
Pełna pista podmiotów, które złożyły oferty : 
1. Aased ApS

Przetarg 7 Kotłownia termoolejowa

Zapytanie ofertowe: Nr 9/2017 Dotyczy: kotłownia termoolejowa CPV: 42000000-6 Maszyny Przemysłowe
w ramach Projektu: „Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji niskotłuszczowych pączków typu donut” realizowanego na podstawie umowy zawartej z Bankiem Gospodarstwa Krajowego nr POIR.03.02.02-00-0473/16 Poddziałanie 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne Program Operacyjny Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020
Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte
Nazwa i adres oraz data wpłynięcia oferty
W wyniku oceny ofert złożonych w ramach postępowania nr 9/2017 na dostawę środka trwałego kotłownia termoolejowa , kod CPV : 42000000-6 Maszyny Przemysłowe , wybrano ofertę podmiotu WP Kemper GmbH z siedzibą w Lange - Strasse 8-10, Oferta wpłynęła w dniu 03.07.2017.
Pełna pista podmiotów które złożyły oferty : 
1. WP Kemper GmbH

Przetarg 5

Zapytanie ofertowe: automatyczna nadziewarka do pączków typu donut
w ramach Projektu: „Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji niskotłuszczowych pączków typu donut” realizowanego na podstawie umowy zawartej z Bankiem Gospodarstwa Krajowego nr POIR.03.02.02-00-0473/16 Poddziałanie 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne Program Operacyjny Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020
Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte
Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty
W wyniku oceny ofert złożonych w ramach postępowania nr 2/2017 na dostawę środka trwałego Automatyczna nadziewarka do pączków typu donut , kod CPV: 42000000-6 Maszyny Przemysłowe, wybrano ofertę podmiotu GEA COMAS SpA z siedzibą w Viale Industria 12, 36036 Trrebel Vicino ITALY. Data wpłynięcia oferty: 12-04-2017r.

Przetarg 6

Zapytanie ofertowe: stacja chłodząca pączki typu donut
w ramach Projektu: „Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji niskotłuszczowych pączków typu donut” realizowanego na podstawie umowy zawartej z Bankiem Gospodarstwa Krajowego nr POIR.03.02.02-00-0473/16 Poddziałanie 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne Program Operacyjny Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020
Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte
Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty
W Wyniku oceny ofert złożonych w ramach postępowania nr 5/2017 na dostawę środka trwałego Stacja chłodząca pączki typu donut CPV : 42000000-6 Maszyny Przemysłowe , wybrano ofertę podmitu : WP Kemper GmbH z siedzibą Lange-Strasse 8-10 , Niemcy . Oferta wpłynęła w dniu 17.04.2017
Pełna lista podmiotów
WP Kemper GmbH

Przetarg 2

Zapytanie ofertowe: Spirala mrożąca
w ramach Projektu: „Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji niskotłuszczowych pączków typu donut” realizowanego na podstawie umowy zawartej z Bankiem Gospodarstwa Krajowego nr POIR.03.02.02-00-0473/16 Poddziałanie 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne Program Operacyjny Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020
Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte
Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty
W wyniku oceny ofert złożonych w ramach postępowania nr 4/2017 na dostawę środka trwałego Spirala mrożąca , kod CPV : 42000000-6 Maszyny Przemysłowe wybrano ofertę podmiotu Heinen Freezing GMBH & CO KG z siedzibą : Achtern str 1-17 ; 26316 Varel , Niemcy data wpływu oferty 12.04.2017