MW Janczewscy – jesteśmy, by sprawić Państwu przyjemność.

Pl | Eng
Skontaktuj się z nami:

(22) 775 23 84

Dotacje

Kredyt na innowacje technologiczne Program Operacyjny Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020

„Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji niskotłuszczowych pączków typu donut” przez Firmę Cukierniczą „MW Janczewscy” Mariola Janczewska
realizowanego na podstawie umowy zawartej z Bankiem Gospodarstwa Krajowego nr POIR.03.02.02-00-0473/16
Poddziałanie 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020

wartość projektu: 26 492 704,00 zł

wartość dofinansowania: 6 000 000,00 zł